rozmiar tekstu

Porady i informacje - Gaśnice

 
Oferta - Porady i informacje - Gaśnice

1. Rodzaje w zależności od grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie.

Każda gaśnica oznaczona jest jednym lub kilkoma symbolami podanymi poniżej, w ten sposób dokonując zakupu możemy wybrać rodzaj gaśnicy odpowiedni do gaszenia pożarów  znanych nam materiałów palnych znajdujących się w obiekcie.

A - materiały stałe, zwykle pochodzenia organicznego, których normalne spalanie zachodzi z tworzeniem żarzących się węgli

B - ciecze i materiały stałe topiące się

C - gazy

D - metale

F - tłuszcze i oleje w urządzeniach kuchennych

 

Podstawa prawna: §32 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. Nr 109 poz. 719).

 

2. Ilość i wielkość.

Jedna jednostka masy środka gaśniczego czyli 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach przypada, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych:

a) na każde 100m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym

  • zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V
  • produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m2
  • zawierające pomieszczenie zagrożone wybuchem

b) na każde 300m2 powierzchni strefy pożarowej nie wymienionej powyżej, z wyjątkiem zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV.

 

Podstawa prawna: §32 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. Nr 109 poz. 719).

 

3. Rozmieszczenie.

Gaśnice w obiektach muszą być rozmieszczone:

a) w miejscach łatwo dostepnych i widocznych, a w szczególności:

  • przy wejściach do budynków
  • na klatkach schodowych
  • na korytarzach
  • przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz

b) w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (grzejniki, piece)

c) w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, jeżeli pozwalają na to istniejace warunki.

 

Ponadto przy rozmieszczaniu gaśnic musza być spełnione następujące warunki:

a) odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być wieksza niż 30m

b) do gaśnicy powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1m.

 

Podstawa prawna: §32 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. Nr 109 poz. 719).

 

4. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne.

Gaśnce przenośne i przewoźne powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach, dokumentacji techniczno - ruchowej oraz instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producenta w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

 

Podstawa prawna: §3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. Nr 109 poz. 719).

przeglądy gaśnic, przegląd gaśnic Bielsko-Biała, legalizacja gaśnic Bielsko-Biała, gaśnice, naprawa gaśnic, legalizacja gaśnic, hydranty, przeglądy hydrantów, przeglądy ppoż, legalizacja sprzętu ppoż, sprzedaż gaśnic, legalizacja gaśnic samochodowych bielsko, konserwacja gaśnic, remonty podręcznego sprzętu, sprzedaż hydrantów, przeglądy hydrantów, okresowe przeglądy gaśnic, remonty gaśnic, oznakowania, przeglądy hydrantów, Przeglądy gaśnic Szczyrk, Przeglądy gaśnic Czechowice - Dziedzice, Przeglądy gaśnic Wilkowice, Przeglądy gaśnic kozy, legalizacja gaśnic szczyrk , legalizacja gaśnic Wilkowice ,legalizacja gaśnic kozy , legalizacja gaśnic Pisarzowice , legalizacja gaśnic bystra ,legalizacja gaśnic jaworze, legalizacja gaśnic Buczkowice , Przeglądy gaśnic Bystra, Przeglądy gaśnic Jaworze, Przeglądy gaśnic Buczkowice, legalizacja gaśnic Meszna, Przeglądy gaśnic Rybarzowice, Przeglądy gaśnic Kalna, Przeglądy gaśnic Lipowa, Przeglądy gaśnic Mazańcowice, Przeglądy gaśnic Jasienica, Przeglądy gaśnic Międzyrzecze, Przeglądy gaśnic Bestwina, Przeglądy gaśnic Janowice, Przeglądy gaśnic Hecznarowice, Przeglądy gaśnic Ligota, Przeglądy gaśnic Bujaków, Przeglądy gaśnic Zabrzeg, Przeglądy gaśnic Rudzica, Przeglądy gaśnic Wilamowice, Przeglądy gaśnic Świętoszówka, legalizacja gaśnic Rybarzowice, legalizacja gaśnic samochodowych bielsko, remonty gaśnic bielsko-biała, sprzedaż gaśnic bielsko, legalizacja gaśnic Kalna , legalizacja gaśnic Lipowa , legalizacja gaśnic Mazańcowice , legalizacja gaśnic Jasienica , legalizacja gaśnic Międzyrzecze , legalizacja gaśnic Bestwina , legalizacja gaśnic Janowice ,legalizacja gaśnic Hecznarowice , legalizacja gaśnic Ligota , legalizacja gaśnic Bujaków legalizacja gaśnic Zabrzeg ,gaśnice Rybarzowice, gaśnice Kalna, gaśnice Lipowa, gaśnice Mazańcowice, gaśnice Jasienica, gaśnice Bestwina, gaśnice Janowice, gaśnice Bujaków, gaśnice Zabrzeg, gaśnice Wilamowice, gaśnice Świętoszówka, przegląd gaśnic bielsko, przegląd gaśnic bielsko-biała, legalizacja gaśnic bielsko Sobieskiego, przegląd gaśnic Sobieskiego Bielsko, przegląd gaśnic kustronia bielsko, przegląd gaśnic krakowska, gaśnice Sobieskiego bielsko, remont gaśnic bielsko-biała, utylizacja gaśnic, ochrona przeciwpożarowa, elmex, gaśnice ogniochron, naprawa gaśnic, wymiana gaśnic, hydranty zewnętrzne, sprzedaż hydrantów, Elmex, elmexbhp, elmex bielsko, gaśnice elmex, kustronia

O autorze
Odwiedzin :566 914
Gości online :123
Zapytań do bazy:7 (z cache7)
Czas zapytań :0.002s
Czas generowania :0.095s